Aangeschoten wild bij Kockelmann

Deze column is gepubliceerd op 9 maart 2013 in het Parool

Afgelopen zondag, het programma ‘Oog in oog’: Sven Kockelmann praat met Diederik Samsom. Het gaat over bezuinigingen in de gezondheidszorg.

De interviewer hanteert twee klassieke stijlen, bedoeld om te confronteren.

Kockelmann: ‘De vakbeweging zegt: uw bezuinigingen kosten 100.000 banen.’ Dat is de methode: vage bron, concreet en groot getal. Wie of wat ‘de vakbeweging’ is, laat hij achterwege. Dan gebeurt er iets merkwaardigs. Samsom vraagt niet na. Hij checkt niet, waar dat citaat vandaan komt. Hij reageert: ‘Dit kost 100.000 banen ten opzichte van de 170.000 die er bij zouden komen. Dus komen er altijd nog 70.000 bij.’ Interessant. Hij neemt de grote getallen van de interviewer over, waardoor Samsom al snel klinkt als iemand die denkt in cijfers, niet in mensen. Hij voelt dat blijkbaar aan en start een eigen betoog. Over een voorstel aan de bonden om de lonen te bevriezen, zodat er meer mensen in de zorg kunnen werken.

Halverwege grijpt Kockelmann in. Dwars door het gedetailleerde verhaal van Samsom roept hij, op luide toon: ‘U wilde bij de thuiszorg maatschappelijke stage lopen. Nu zeggen ze bij de thuiszorg: hij maakt ons eerst stuk. Zorgt dat wij verdwijnen en dan komt hij stage lopen!’ Dat is interviewmethode twee: vage bron, die harde beschuldiging uit. Weer laat Samsom zich intimideren. Hij komt kennelijk niet op de gedachte, dit vervelende citaat te controleren, door te vragen: ‘Wie in de zorg beweert dit, meneer Kockelmann?’ De PvdA-leider vaart een andere koers. Hij probeert zich tegen dit verbale geweld zwakjes te verdedigen: ‘Nou ja, daarom doen we dat voorstel aan de bonden.’ Kockelmann voelt dat zijn beschuldiging wordt geaccepteerd door zijn gast. Dus roept hij, midden in een antwoord: ‘Bij de thuiszorg denken ze daar echt anders over. Die denken: hij bezuinigt ons kapot! Nota bene die man van de Partij van de Arbeid!’ Opnieuw: vage bron, hard verwijt.

Het gevolg is, dat Samsom overkomt als aangeschoten wild. En de kijker de kreten van Sven als waarheid onthoudt. Omdat ze niet door de geïnterviewde worden gecheckt.

HomeColumns

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *